nejdříve v 10:10
zadejte adresu

Obchodní podmínky

Podmínky užití provozovatele webové stránky www.alanya-kebab.cz (dále jen Web). Alanya Kebab s.r.o., Rooseveltova 7, 301 00, Plzeň (dále jen Provozovatel).

1. Úvodní ustanovení

 • Provozovatel provozuje Web za účelem propagace svých výrobků a produktů, které jeho prostřednictvím nabízí svým zákazníkům prostřednictvím internetu (dále jen Uživatel).
 • Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Web a další související právní vztahy.
 • Obchodní podmínky se řídí právním řádem ČR, specificky Občanským zákoníkem.

2. Předmět objednávky

 • Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které Provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto nabízí svým zákazníkům v Provozovně, na osobní odběr nebo svým rozvozem.
 • Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě.
 • Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání u obsluhy.
 • Uživatel provede objednávku pomocí Webu výběrem produktů, uvedením všech požadovaných údajů a odesláním objednávky prostřednictvím We­bu.
 • Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany Provozovatele, o čemž je Uživatel informován prostřednictvím e-mailu, příp. SMS.

3. Platba a doprava

 • Cena za objednávku je určena produkty a k nim příslušnými obalovými materiály; obalové materiály jsou nedílnou součástí objednávky a jsou vždy automaticky přiřazeny k objednaným produktům.
 • Uživatel může platit objednávku v hotovosti nebo předem pomocí online platební brány kartou.
 • V případě, že si Uživatel zvolí platbu pomocí online platební brány, podklad k zaplacení (URL adresa k provedení platby) bude Uživateli doručen až po potvrzení objednávky ze strany Provozovatele. Uživatel je povinen platbu uskutečnit do 5 minut, jinak bude objednávka automaticky zrušena, o čemž bude Uživatel informován e-mailem.
 • Doprava je účtována dle platného ceníku viz zóny rozvozu.
 • STRAVENKY NEPŘIJÍMÁME!
Název Cena Dostupné od Zdarma od
Zóna Historické centrum 59 Kč 129 Kč -
Zóna CAN 59 Kč 129 Kč -
Zóna Lochotínská 59 Kč 129 Kč -
Zóna Roudná 1 59 Kč 129 Kč -
Zóna Předměstí Bory 59 Kč 139 Kč -
Zóna Předměstí Doudlevce 59 Kč 139 Kč -
Zóna Borská 59 Kč 139 Kč -
Zóna Bory 59 Kč 139 Kč -
Zóna Doudlevce 59 Kč 139 Kč -
Zóna Bory Univerzita 59 Kč 139 Kč -
Zóna U Nové Hospody 89 Kč 159 Kč -
Zóna České Údolí 89 Kč 159 Kč -
Zóna Výsluní 99 Kč 169 Kč -
Zóna Škodovy Závody 69 Kč 139 Kč -
Zóna Litice 109 Kč 299 Kč -
Zóna Radobyčice 109 Kč 299 Kč -
Zóna Valcha 99 Kč 299 Kč -
Zóna Lhota 119 Kč 399 Kč -
Zóna K Sulkovu 109 Kč 399 Kč -
Zóna Podhájí 109 Kč 399 Kč -
Zóna Zoo 59 Kč 109 Kč -
Zóna Domažlická 1 59 Kč 139 Kč -
Zóna Domažlická 2 69 Kč 139 Kč -
Zóna Nová Hospoda 99 Kč 249 Kč -
Zóna Skvrňany 1 59 Kč 139 Kč -
Zóna Skvrňany 2 69 Kč 249 Kč -
Zóna Skvrňany 3 89 Kč 249 Kč -
Zóna Chebská 99 Kč 249 Kč -
Zóna Křimice 109 Kč 249 Kč -
Zóna Radčice 109 Kč 249 Kč -
Zóna Brůdek 99 Kč 249 Kč -
Zóna Malesice 109 Kč 299 Kč -
Zóna Bolevecká 59 Kč 149 Kč -
Zóna Alej Svobody 59 Kč 149 Kč -
Zóna FN Lochotín 59 Kč 149 Kč -
Zóna Kotíkovská 69 Kč 169 Kč -
Zóna Roudná 2 59 Kč 149 Kč -
Zóna Vinice 69 Kč 149 Kč -
Zóna Košutka 1 99 Kč 249 Kč -
Zóna Lochotín 99 Kč 249 Kč -
Zóna Zavadilka 89 Kč 249 Kč -
Zóna Košutka 2 89 Kč 249 Kč -
Zóna Bolevec 79 Kč 249 Kč -
Zóna Malý Bolevec 79 Kč 249 Kč -
Zóna Ferona 89 Kč 249 Kč -
Zóna Bolevecký rybník 89 Kč 249 Kč -
Zóna Ostende 99 Kč 249 Kč -
Zóna Bílá Hora 99 Kč 249 Kč -
Zóna Globus 99 Kč 249 Kč -
Zóna Sylván 109 Kč 249 Kč -
Zóna Jateční 69 Kč 249 Kč -
Zóna Doubravka 79 Kč 249 Kč -
Zóna Švabiny 79 Kč 249 Kč -
Zóna Újezd 79 Kč 249 Kč -
Zóna Rokycanská Tesco 89 Kč 249 Kč -
Zóna Červený Hrádek 99 Kč 249 Kč -
Zóna Bukovec 99 Kč 299 Kč -
Zóna Hlavní nádráží 59 Kč 149 Kč -
Zóna Slovany 1 59 Kč 149 Kč -
Zóna Slovany 2 69 Kč 149 Kč -
Zóna Slovany 3 79 Kč 249 Kč -
Zóna Lobzy 79 Kč 149 Kč -
Zóna Bručná / Hradiště 89 Kč 249 Kč -
Zóna Božkov 79 Kč 249 Kč -
Zóna Čechurov 99 Kč 249 Kč -
Zóna Koterov 99 Kč 249 Kč -
Zóna Černice 109 Kč 249 Kč -

4. Ostatní ujednání

 • Provozovatel má právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud požadovaný čas Uživatelem není ze strany Provozovatele splnitelný ani v odsouhlaseném náhradním termínu, který Uživatel vyznačí při dokončení objednávky na Webu.
 • Dále má Provozovatel právo odmítnout vyřízení objednávky zejména v těchto případech: Uživatel uvedl zjevně chybné nebo podvodné údaje, Uživatel má špatnou platební morálku, Uživatel objedná takové množství výrobků a produktů, které odporuje obvyklému množství objednávek.
 • V případě zrušení, nedodání objednaného zboží či dodání jiného produktu dodavatelem, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy v zákonem stanové lhůtě.

  Tyto podmínky jsou platné od 25. 5. 2018
Nejoblíbenější restaurace objednávejte na: WWW.JIDLODOMUPLZEN.CZ